Technické informácie

Modulárna drevo výstavba vychádza z myšlienky prefabrikácie stavebných dielov starej už 50 rokov. Oproti konvenčnej výstavbe vyniká predovšetkým svojimi nižšími obstarávacími nákladmi a rýchlosťou výstavby.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na ekologickú stránku svojich produktov a snaží sa posúvať vnímanie spoločnosti a investorov týmto smerom. Z pozície enviromentálneho vnímania ide o predlžovanie vlastného života a pri bývaní v týchto moduloch práve preto, že sú v nich eliminované materiály ako polystyrén, rôzne fosfátové, „dehydové“ farby atď. A kde inde, než na poli výstavby občianskej vybavenosti a mobilných domov na bývanie. Ekologická výstavba navyše často nemusí ísť zákonite ruka v ruke s predražovaním stavieb, ba práve naopak. Za použitie ekologických materiálov a s ohľadom na životné prostredie možno stavať rýchlejšie, kvalitnejšie a dokonca i lacnejšie, než pri použití konvenčného spôsobu výstavby.

 Naším cieľom je minimálna stopa na životnom prostredí.

CENOVÁ DOSTUPNOSŤ bývanie

Poskytujeme jednoznačne najnižšie ceny na trhu! Náš najlacnejšie modul je k dispozícii už od 26 154 € bez DPH. Kompletný cenník k dispozícii tu.

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY domu

Bývanie na kľúč do 2-3 mesiacov. Tým, že naše moduly vyrábáme v krytých halách a máme vyhradený výrobný tým, vznikajú naše stavby veľmi rýchlo.

EKOLÓGIA drevostaveb

Používame prírodné materiály, ktoré neobsahujú škodlivé emisie SOX a COx a nezaťažujú životné prostredie.

Záruky MODULOS drevostaveb

Za našou prácou si stojíme a preto sa Vám nebojíme poskytnúť záruku 5 rokov na konštrukciu domu!