Doprava a usadenie

Preprava

Na začiatku rokovania o dodávke modulového domu k Vám zašleme nášho skúseného technika, ktorý vyhodnotí dostupnosť Vášho pozemku. Podľa možností kamiónovej prepravy sa obmedzuje veľkosť jednotlivých modulov na maximálny rozmer 13 x 4,5 metra.

Manipulácia

Nakladanie, vykladanie aj usadenie modulového domu prebieha vždy pomocou autožeriavu. Žeriav je vždy volený individuálne podľa veľkosti a hmotnosti modulu, potrebného dosahu ramena a okolitého manipulačného priestoru. Doba potrebná pre vykládku a usadenie je cca 2 hodiny.

Základové prvky

Vďaka tomu, že naozaj nie sú potrebné štandardné betónové základy, dochádza k veľkej finančnej úspore. Tieto peniaze možno využiť napríklad pre nadštandardné vybavenie Vášho nového domu.

1) Zemné skrutky

Najmodernejší spôsob pre založenie drevostavby. Používajú sa oceľové, žiarovo zinkované „vrutmi“. Zemné skrutky sú testované na tlakovú, ťahovú aj bočné záťaž. Presný výber vhodného zemného vrutu a ich počet prebehne na základe skúšky únosnosti pôdy priamo na pozemku zákazníka. Montáž trvá zlomok času oproti dobe potrebné pre vykopanie a vybetónovaní základov. Základy možno okamžite zaťažiť, odpadá technologická prestávka po betonáži, kopanie, betónovanie a odvoz vykopanej zeminy. Pomocou zemných skrutiek môžeme vyrovnať terénne nerovnosti. Zemné skrutky sú demontovateľné a je možné ich opätovne použiť na ľubovoľnom pozemku.

Pri založení základov na odpadajú náklady za:

výkopy a odvoz zeminy, odvodnenie, hydroizolácie, meranie radónu
pozemok zostáva čistý bez devastácie
základový systém Bayo.s zodpovedá požiadavkám na bleskom zvodová a uzemňujúce zariadení
vrutmi sú inštalované priebehu 1 dňa vrátane zemný ťahové skúšky

Toto službu pre klienta zabezpečujeme my. Spolupracujeme s firmami, ktoré sa tejto činnosti venujú.

2) Betónové patky

Musí byť umiestnené rovnomerne pod celou stavbou. Betónové pätky musí vždy siahať do nezamŕzajúcej hĺbky (cca 1 m). Podľa únosnosti zeminy a veľkosti stavby sa priemer pätiek pohybuje v rozmedzí 20 – 60 cm. Nad zemou je spravidla stratené debnenie. Pre vhodnú povrchovú úpravu terénu medzi jednotlivými základovými prvkami je použitá geotextílie, ktorá je vhodná proti prerastaniu buriny a vrstva štrku, alebo makadamu.

3) BETÓNOVÉ PASY


Sú umiestnené priečne pod domom vo forme pásov vo vzdialenosti cca 1,5m od seba s presahom 15cm na terénom, aby bolo zaistené prevetrávanie pod modulom.

Prípravu betónových pätiek, prípadne betónových pásov si zaisťuje klient sám na základe nami dodanej technickej dokumentácie.

Ekonomicky &<br>kvalitně

Ekonomicky &
kvalitně

•Zakladáme si na vysokej kvalite za priaznivé ceny.
• Prevádzka domčeka je za „babku“.
• Pevne stanovená cena.

Rychle &<br>bez starostí!

Rychle &
bez starostí!

Domček odovzdáme do 4 – 5 mesiacov a ušetríme vám všetky starosti ohľadom stavby domu.

Mobilita &<br>Variabilita

Mobilita &
Variabilita

Šijeme domčeky na mieru našim klientom, nebojíme sa zmien ani neštandardných vecí, navyše možno domček kedykoľvek previezť na iné miesto.

Materiály & <br>životnost

Materiály &
životnost

Používame iba certifikované, zdravotne nezávadné materiály. Životnosť našich drevostavieb je porovnateľná s murovanou stavbou.

Bayos
Cetris
Fermacell
Isover
Rigips