Doprava a usadenie

Doprava

Preprava
Moduly drevostavieb sa prepravujú na klasických alebo nízkoložných podvalníkoch (náves kamióna). Výška modulu garantuje prejazdnosť súpravy pod väčšinou mostov a podjazdov v ČR. Pre Českú i Slovenskú republiku spolupracujeme s dopravcami, ktorí majú dohodnutú neobmedzenú výnimku na prepravu objektov do šírky 4 metrov. Podľa možnosti kamiónovej prepravy potom obmedzuje dĺžku jednotlivých modulov maximálne na 12 metrov. Pred dohovorom o dodávke drevostavby je samozrejmosťou kontrola prejazdnosti trasy a pozemku investora.

Manipulácia
Modulové drevostavby sú štandardne opatrené manipulačným rámom, ktorý slúži nielen na osadenie, ale aj na prichytenie zdvíhacích pásov. Nakládka, vykládka a osadenie tak vždy prebieha pomocou autožeriavu, ktorý je pri každej inštalácii volený individuálne v závislosti od hmotnosti domu, potrebného dosahu ramena a manipulačného priestoru. Časová náročnosť vykládky vrátane osadenia je cca 2 až 3 hodiny.

Možnosti usazení

Modulové drevostavby okrem iného vynikajú vlastnosťou mobility. Vzhľadom na svoju zvýšenú pevnosť v porovnaní s bežnými stavbami, umožňujú ušetriť čas, materiál, čiže aj náklady na základové konštrukcie.

Vďaka tomu, že skutočne nie sú potrebné klasické betónové základy, dochádza k veľkej finančnej úspore, pričom ušetrené peniaze môžete využiť napríklad na vybavenie  alebo spotrebiče do svojej novej drevostavby.

1) Zemné skrutky

Ide o 210 cm dlhé, oceľové, žiarovo pozinkované „skrutky“. Montáž trvá zlomok času potrebného na vykopanie a vybetónovanie základov. Základy je možné okamžite zaťažiť, odpadá technologická prestávka pri betonáži, kopaní, betónovaní a odvoze vykopanej hliny. Zemné skrutky sú testované na tlakovú, ťahovú i bočnú záťaž. Presný výber vhodných zemných skrutiek prebehne na základe skúšky únosnosti pôdy priamo na pozemku zákazníka. Ďalšími výhodami sú možnosť vyrovnania terénnych nerovností až do 40 cm a možnosť opätovného použitia na ľubovoľnom pozemku.

Pri založení základov na „zemných skrutkách Krinner“ odpadajú náklady za:

  • výkopy a odvoz sutín, odvodnenie, hydroizoláciu, meranie radónu
  • pozemok zostáva čistý, bez devastácie
  • podporný systém Krinner zodpovedá požiadavkám na bleskozvodné a uzemňujúce zariadenia
  • základ je nainštalovaný za 1 deň vrátane zemnej ťahovej skúšky

2) Betónové pätky

Ide o klasický variant základových prvkov. Betónové pätky musia vždy siahať do zámrznej hĺbky (80-90 cm), pričom podľa únosnosti zeminy sa ich priemer pohybuje medzi 20 až 60 cm. Nad zemou je spravidla stratené debnenie. Vhodnou povrchovou úpravou terénu medzi jednotlivými základovými prvkami je geotextília proti prerastaniu buriny a vrstva štrku či makadamu.

Založenie stavby

Založenie modulových drevostavieb a mobilných domov nevyžaduje klasickú betónovú základovú dosku, čo predstavuje pre investora značné finančné, administratívne i časové úspory.

CENOVÁ DOSTUPNOSŤ bývanie

Poskytujeme jednoznačne najnižšie ceny na trhu! Náš najlacnejšie modul je k dispozícii už od 26 154 € bez DPH. Kompletný cenník k dispozícii tu.

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY domu

Bývanie na kľúč do 2-3 mesiacov. Tým, že naše moduly vyrábáme v krytých halách a máme vyhradený výrobný tým, vznikajú naše stavby veľmi rýchlo.

EKOLÓGIA drevostaveb

Používame prírodné materiály, ktoré neobsahujú škodlivé emisie SOX a COx a nezaťažujú životné prostredie.

Záruky MODULOS drevostaveb

Za našou prácou si stojíme a preto sa Vám nebojíme poskytnúť záruku 5 rokov na konštrukciu domu!