Konštrukcia

V žiadnej časti konštrukcie našich stavieb sa nevyskytujú kovové prvky, ktoré škodia ľudskému zdraviu. Používame iba prírodné materiály, najviac drevo.

Nosnú konštrukciu modulových drevostavieb tvorí štandardnej konštrukcie z KVH profilov vrátane zateplenia a sú opláštené príslušnými doskovými materiálmi ako OSB doska alebo FERMACELL vrátane povrchových vrstiev.

V súčasnosti sa moduly štandardne vyrába s difúzne uzavretými skladbami plášťov. Práve preto, aby bol zaistený plnohodnotný komfort bývania. Táto konštrukcia vďaka svojmu technickému riešeniu zabraňuje tomu, aby vzdušná vlhkosť, ktorá v domoch vzniká, prestupovala ďalej do konštrukcie domu.

Typy konštrukčných dosiek:

FERMACELL –Sadrovláknitá konštrukčná doska

Jedná sa o homogénne dosky používané pre suchú stavbu. Pre výrobu sa používa sadra a papierové vlákna, ktoré sú získavané pri recyklácii. Na výrobných linkách je pridaná voda a bez ďalších spojív sa stláča pod vysokým tlakom homogénna zmes týchto dvoch prírodných surovín do tvaru pevnej dosky, ktorá sa vysuší a kráti na požadované formáty.

Výhody:

  • požiarnu bezpečnosť
  • únosnosť zavesených predmetov
  • odolnosť proti vlhkosti
  • stabilita a bezpečnosť konštrukcie stavby
  • ekologicky nezávadný výrobný postup s najprísnejšou kontrolou kvality
  • odolnosť proti hlučnosti

OSB deska

Dosky z orientovaných plochých triesok. Používajú pod nášľapnú vrstvu v skladbe podlahy. Pre výrobu sa používa kvalitná ihličnaté drevo smrek, alebo borovica. 3 – 4 vrstvy tenkých a veľkoplošných triesok sú šetrne vysušené a ďalej sa na ne nanáša umelá živica s parafínovou emulziou. Rôznou orientáciou vrstiev sa dosahuje vyššej tuhosti a pevnosti. Lisovanie dosiek prebieha v nepretržitom procese kontinuálneho lisovania za vysokého tlaku a teploty. Dosky sú zdravotne nezávadné, ich opracovanie je jednoduché, práca s nimi jednoduchá a majú veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti a akustické parametre.

Zaujíma Vás stavba konštrukcie modulových drevostavieb?

Ekonomicky &<br>kvalitně

Ekonomicky &
kvalitně

•Zakladáme si na vysokej kvalite za priaznivé ceny.
• Prevádzka domčeka je za „babku“.
• Pevne stanovená cena.

Rychle &<br>bez starostí!

Rychle &
bez starostí!

Domček odovzdáme do 4 – 5 mesiacov a ušetríme vám všetky starosti ohľadom stavby domu.

Mobilita &<br>Variabilita

Mobilita &
Variabilita

Šijeme domčeky na mieru našim klientom, nebojíme sa zmien ani neštandardných vecí, navyše možno domček kedykoľvek previezť na iné miesto.

Materiály & <br>životnost

Materiály &
životnost

Používame iba certifikované, zdravotne nezávadné materiály. Životnosť našich drevostavieb je porovnateľná s murovanou stavbou.

Bayos
Cetris
Fermacell
Isover
Rigips