Konštrukcia

V žiadnej časti konštrukcie našich stavieb sa nevyskytujú kovové prvky, ktoré škodia ľudskému zdraviu. Používame iba prírodné materiály, najviac drevo.

Nosnú konštrukciu modulových drevostavieb tvorí štandardnej konštrukcie z KVH profilov. Stavba domu je zložená zo stenových dielcov, ktoré sú tvorené drevenou rámovou konštrukciou vrátane zateplenia a sú opláštené príslušnými doskovými materiálmi vrátane povrchových vrstiev.

Ďalej sú použité doskové materiály, ako sú OSB dosky, DHF dosky, Xella, fermacellové dosky a pod.

V súčasnosti sa moduly štandardne vyrába s difúzne uzavretými skladbami plášťov. Práve preto, aby bol zaistený plnohodnotný komfort bývania. Táto konštrukcia vďaka svojmu technickému riešeniu zabraňuje tomu, aby vzdušná vlhkosť, ktorá v domoch vzniká, prestupovala ďalej do konštrukcie domu.

Typy konštrukčných dosiek:

FERMACELL – Sadrovláknité konštrukčné dosky

Jedná sa o homogénny dosky používané pre suchú stavbu. Pre výrobu sa používa sadra a papierové vlákna, ktoré sú získavané pri recyklácii. Na výrobných linkách je pridaná voda a bez ďalších spojív sa stláča pod vysokým tlakom homogénna zmes týchto dvoch prírodných surovín do tvaru pevnej dosky, ktorá sa vysuší a kráti na požadované formáty.

výhody:

  • požiarna bezpečnosť
  • únosnosť zavesených predmetov
  • odolnosť proti vlhkosti
  • stabilita a bezpečnosť konštrukcie stavby
  • ekologicky nezávadný výrobný postup s najprísnejšou kontrolou kvality
  • odolnosť proti hlučnosti

OSB dosky

Dosky z orientovaných plochých triesok. Používajú pod nášľapnú vrstvu v skladbe podlahy. Pre výrobu sa používa kvalitná ihličnaté drevo smrek, alebo borovica. 3 – 4 vrstvy tenkých a veľkoplošných triesok sú šetrne vysušené a ďalej sa na ne nanáša umelá živica s parafínovou emulziou. Rôznou orientáciou vrstiev sa dosahuje vyššej tuhosti a pevnosti. Lisovanie dosiek prebieha v nepretržitom procese kontinuálneho lisovania za vysokého tlaku a teploty. Dosky sú zdravotne nezávadné, ich opracovanie je jednoduché, práca s nimi jednoduchá a majú veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti a akustické parametre.

CENOVÁ DOSTUPNOSŤ bývanie

Poskytujeme jednoznačne najnižšie ceny na trhu! Náš najlacnejšie modul je k dispozícii už od 26 154 € bez DPH. Kompletný cenník k dispozícii tu.

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY domu

Bývanie na kľúč do 2-3 mesiacov. Tým, že naše moduly vyrábáme v krytých halách a máme vyhradený výrobný tým, vznikajú naše stavby veľmi rýchlo.

EKOLÓGIA drevostaveb

Používame prírodné materiály, ktoré neobsahujú škodlivé emisie SOX a COx a nezaťažujú životné prostredie.

Záruky MODULOS drevostaveb

Za našou prácou si stojíme a preto sa Vám nebojíme poskytnúť záruku 5 rokov na konštrukciu domu!