Strechy

1. Plochá strecha

Vzhľadom k funkcionalistickému pojatie modulových stavieb je najbežnejším typom zastrešenia plochá strecha. Tieto ploché strechy môžu byť jedno, dvoj, alebo troch plášťové – podľa požiadavky difúzie a odvetranie. Úplne štandardne používame dvojplášťovú skladbu, kde finálna krytinou je strešná fólia, ktorá je zakotvená na vrchnej deskovinu uloženú na spádových klinoch. Na prianie zákazníka na takejto plochej strechy môžeme zamontovať aj vyhrievanou strešné vpust, ktorá pomáha v zimných mesiacoch rozpustenie naviateho snehu a prípadných nezmrznutý. Naše moduly s rovnými strechami sú pripravené na tzv. zelenú strechu.

Extenzivná zelená strecha

Mocnosť súvrstvia extenzívnych zelených striech sa pohybuje spravidla medzi 6 – 15 cm. Jednoduchá suchomilná vegetácie sa dokáže udržať aj v oveľa skromnejších podmienkach, nedostatok živín a vlahy sa ale odrazí na jej vzhľade. Z rastlinných druhov prevládajú rozchodníky, suchomilné trávy a byliny, skalnice a suchomilné machy. Extenzívne zelené strechy sa nezavlažujeme, rastliny vystačia s vodou zo zrážok, ktorá sa musí v dostatočnom množstve akumulovať v substráte a ostatných vrstvách.

Súvrstvia tvoria:

Ochranná vrstva: spravidla geotextílie, ktorá chráni hydroizoláciu pred poškodením pri montáži a akumuluje vodu.
Drenážna vrstva: môže byť tvorená nopovou fóliou, slučkovou rohoží, drenážne textílií, násypom alebo iným materiálom, ktorý zaistí dostatočne rýchle odvádzanie prebytočnej vody. Drenážna vrstva by mala takisto slúžiť na akumuláciu časti vody, preto by použité materiály mali mať dostatočnú nasiakavosť a vododržné schopnosť.
Filtračná vrstva: oddeľuje drenážnu vrstvu od substrátu a jej úlohou je zabrániť vyplavovanie substrátu do odtokových ciest. Spravidla je tvorená geotextíliou s dostatočnou priepustnosťou. Filtračná vrstva nesmie brániť odtoku vody, aby nedochádzalo k presýteniu substrátu a povrchovému odtoku.
Substrát: substráty pre extenzívnej zelenej strechy bývajú prevažne minerálne, len s malým podielom organických zložiek. Musí byť dostatočne nasiakavé (min. Cca 30%) a priepustné, bez obsahu škodlivých látok. Rovnako by nemali obsahovať vápenatej zložky (napr. Z recyklovaných stavebných sutín), vyplavené soli nezanášali formou usadenín odtokové cesty.
Vegetácie: nenáročné a veľmi odolné suchomilné druhy bylín a tráv, rozchodníky, skalnice, suchomilné machy, rastliny s vysokou regeneračnou schopnosťou. Vždy je potrebné použiť zmes rastlinných druhov, ktorá sa prirodzeným spôsobom prelína a doplňuje. Monokultúry sú nanajvýš nevhodné.

Údržba je nenáročná, spočíva v občasnom odstránení náletových burín, revíziu odtokových prvkov, v prípade lúčnych tráv a bylín je nutné plochu cca 2-3x do roka pokosiť a pokosený materiál odstrániť. V prípade výpadkov vegetácie príslušné miesta dosiať alebo dosázet, aby nedošlo k erózii napr. Vetrom.

Intenzivná zelená strecha

Mocnosť súvrstvia intenzívnych zelených striech sa pohybuje spravidla od 20 cm vyššie. Vzhľadom i charakterom možno prirovnať intenzívnej zelenú strechu k okrasnej záhrade so všetkým. Môže byť tvorená trávniky, trvalkami, kríkmi i stromami. Tieto rastlinné druhy sú náročnejšie na vodu a živiny, je teda nutné pravidelné zavlažovanie a hnojenie. Charakteristika intenzívnych zelených striech a strešných záhrad tiež vyžaduje pravidelnú údržbu, kosenie, strihanie a úpravu plôch.

Súvrstvia tvorí:

  1. Ochranná vrstva: spravidla geotextílie, ktorá chráni hydroizoláciu pred poškodením pri montáži a akumuluje vodu.
  2. Drenážna vrstva: môže byť tvorená nopovou fóliou, slučkovou rohoží, drenážne textílií, násypom alebo iným materiálom, ktorý zaistí dostatočne rýchle odvádzanie prebytočnej vody. Drenážna vrstva by mala takisto slúžiť na akumuláciu časti vody, preto by použité materiály mali mať dostatočnú nasiakavosť a vododržné schopnosť.
  3. Filtračná vrstva: oddeľuje drenážnu vrstvu od substrátu a jej úlohou je zabrániť vyplavovanie substrátu do odtokových ciest. Spravidla je tvorená geotextíliou s dostatočnou priepustnosťou. Filtračná vrstva nesmie brániť odtoku vody, aby nedochádzalo k presýteniu substrátu a povrchovému odtoku.
  4. Substrát: substráty pre intenzívne zelené strechy bývajú prevažne minerálne s vyšším obsahom živín a organických zložiek a jemných frakcií, ako substráty pre extenzívnej zelenej strechy. Musí byť dostatočne nasiakavé (cca 35-40%) a priepustné, bez obsahu škodlivých látok. Rovnako by nemali obsahovať vápenatej zložky (napr. Z recyklovaných stavebných sutín), aby vyplavené soli nezanášali formou usadenín odtokové cesty.
  5. Vegetácie: trávniky, trvalky, kríky, stromy. Usporiadanie spravidla podľa návrhu a kompozície záhradného architekta. Kríky a stromy vyžadujú väčšiu mocnosť substrátu, tá môže u vzrastlých stromov dosahovať mnohokrát 1m alebo viac.

Údržba je náročná, rozsahom podobná údržbe okrasných záhrad na teréne (zavlažovanie, hnojenie, kosenie, strihanie, starostlivosť o kríky a stromy). Je potrebné dbať na možnosť revízie odtokových ciest.

V duchu našich environmentálnych cieľov odporúčame osadením fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov pre predohrev vody. Vďaka prepojeniu s existujúcimi technológiami čistiarní odpadových vôd tak môže vzniknúť prakticky energeticky nezávislý objekt.

2. Sedlová strecha

Sedlová strecha je historicky najbežnejším typom strechy používaným stovky rokov až dodnes po celom svete. Tvarovo sa jedná o šikmú strechu, ktorá má dve strešnej roviny s priamočiarym hrebeňom, dvoma odkvapy a dvoma štíty. Šikmou strechou je pritom myslená stavebnej konštrukcie nad chráneným vnútorným prostredím, ktorá je vystavená priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov. Podľa všeobecne rozšíreného trendu v súčasnom stavebníctve sa šikmá strecha skladá z nosnej strešnej konštrukcie, jedného alebo niekoľkých strešných plášťov oddelených vzduchovými vrstvami a doplnkovými konštrukciami a prvky. Predtým bývali strechy jednoplášťové bez vetracej medzery pod krytinou. Dnes sa najčastejšie realizujú dvojplášťové strechy s poistnou hydroizolačnou fóliou a vetracie medzerou, ktorá je približne 4 cm pod škridlami.

Ak to vhodné architektonické riešenie vyžaduje, osadzujeme modulové stavby aj ľubovoľnými konštrukciami šikmých striech – plochá, sedlová, valbová, asymetrická. V prípadoch, keď sa jedná o nadmerne zaťaženú a namáhanú konštrukciu, osádzajú sa jednotlivé dielce ďalšími drevenými profily.

V ceně našich stavieb je plochá strecha. Sedlová strecha na jednomodule alebo double modulu T so sklonom 15 stupňov je zhotovená vo výrobe a dom príde na pozemok s hotovou strechou. Sedlová strecha s väčším sklonom ako je 15 stupňov sa už musí viezť zvlášť a stavia sa až na pozemku klienta.

Ekonomicky &<br>kvalitně

Ekonomicky &
kvalitně

•Zakladáme si na vysokej kvalite za priaznivé ceny.
• Prevádzka domčeka je za „babku“.
• Pevne stanovená cena.

Rychle &<br>bez starostí!

Rychle &
bez starostí!

Domček odovzdáme do 4 – 5 mesiacov a ušetríme vám všetky starosti ohľadom stavby domu.

Mobilita &<br>Variabilita

Mobilita &
Variabilita

Šijeme domčeky na mieru našim klientom, nebojíme sa zmien ani neštandardných vecí, navyše možno domček kedykoľvek previezť na iné miesto.

Materiály & <br>životnost

Materiály &
životnost

Používame iba certifikované, zdravotne nezávadné materiály. Životnosť našich drevostavieb je porovnateľná s murovanou stavbou.

Bayos
Cetris
Fermacell
Isover
Rigips