Stavebné povolenie

Aké dokumenty obsahuje kompletné stavebné povolenie?

 1. Projektové energetické hodnotenie
 2. Situačná mapa
 3. Sprievodná a technická správa
 4. Statický posudok stavby
 5. Širšie vzťahy v územnom pláne
 6. Výpisy okien
 7. Pôdorys základov
 8. Pôdorys strechy
 9. Pôdorysy a rezy stavby
 10. Pôdorys elektroinštalácie
 11. Pôdorys rozvodov
 12. Pôdorys hromozvodu
 13. Pôdorys a schéma pripojenia
 14. Protokol u určení vonkajších vplyvov
 15. Pôdorys a schéma zapojenia stavby
 16. Technická správa elektroinštalácií
 17. Pôdorys základov
 18. Koordinačné situačné mapy osadenia stavby
 19. Zdravotno-technická správa
 20. Dodatočné dokumenty a ustanovenia

Stavebné povolenie dokážeme klientovi vybaviť celé na kľúč.

KONTAKTUJTE NÁS

 

CENOVÁ DOSTUPNOSŤ bývanie

Poskytujeme jednoznačne najnižšie ceny na trhu! Náš najlacnejšie modul je k dispozícii už od 26 154 € bez DPH. Kompletný cenník k dispozícii tu.

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY domu

Bývanie na kľúč do 2-3 mesiacov. Tým, že naše moduly vyrábáme v krytých halách a máme vyhradený výrobný tým, vznikajú naše stavby veľmi rýchlo.

EKOLÓGIA drevostaveb

Používame prírodné materiály, ktoré neobsahujú škodlivé emisie SOX a COx a nezaťažujú životné prostredie.

Záruky MODULOS drevostaveb

Za našou prácou si stojíme a preto sa Vám nebojíme poskytnúť záruku 5 rokov na konštrukciu domu!